NEJBĚŽNĚJŠÍ ROZMĚRY POŠTOVNÍCH / DOPISNÍCH OBÁLEK:

Obálka C6

162 mm × 114 mm

Obálka DL

220 mm × 110 mm

Obálka C5

229 mm × 162 mm

Obálka C4

229 mm × 324 mm

Obálka B4

250 mm × 353 mm

Obálky s okénkem: česká norma (okno vpravo), německá norma DIN (okno vlevo)

ZPŮSOB UZAVŘENÍ:

navlhčovací
strojní zpracování

samolepící s klopou
přehybová

samolepící s odtrhovacím
pruhem (tzv. stripem)

DOSTUPNÝ MATERIÁL NA OBÁLKY:

  • běžně ofsetový papír bílý 80-100g,

  • tzv. speciální papíry (reprezentativní obálky),

  • recyklovaný papír 80-100g,

  • většina obálek má tzv. vnitřní potisk, který
    spolehlivě zabrání čtení vloženého obsahu.